Trantsizio ekologikoa

Laguntzen helburua industria- eta enpresa-prozesuen iraunkortasuna eta zirkulartasuna sustatzea da, industria-sarearen lehiakortasuna eta berrikuntza ekonomia zirkularraren bidez hobetzeko.

Diruz lagundu daitezkeen lau jarduera-kategoria hartuko dira kontuan: lehengai kontsumoa murriztea, ekodiseinu ikuspuntutik egindako produktuak eta merkaturatzea, hondakinen kudeaketa hobetzea eta prozesuen eraldaketa digitala produktuen eta haien hondakinen trazabilitatea hobetzeko, baliabideen erabileraren eraginkortasuna bultzatzeko edo hondakinen sorrera murrizteko.

MITECOk postontzi bat jarri du kontsultetarako, joan den azaroaren 28ko informazio-jardunaldian jakinarazi zen bezala. Bertan, dirulaguntzen oinarriak eta deialdia jakinarazi ziren.

Proposamenak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 21ean amaituko da.

Eurobulego +

KIT DIGITALA

Enpresen maila digitala hobetzeko dirulaguntzak